Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
38998,006
 
 

Vigor300B | Vigor2960 | Vigor3900
Internet | WAN | LAN | NAT Port | Cơ bản

[1] Internet cáp quang / AON / GPON

[2] internet 3G/4G

[3] IPTV (MyTV | NetTV | IPTV)

[4] Lập lịch tự động Reboot

[5] Dãy IP public (IP Route | IP Alias)

[6] Tên miền động DDNS (DynDns, No-IP,...)

[7] NAT port / DMZ (Port Redirection)

[8] Cấu hình nhiều lớp mạng/vlan 802.1q (Trunking)

[9] Cấu hình nhiều lớp mạng - Mỗi port một lớp mạng

[10] Cấu hình IPv6